Historie

Lidt om vor loges historie.

I årene 1961 til 1966. havde loge brødre i Loge nr. 20. Holger Danske, der talte 250 brødre gennem længere tid talt om oprettelse af en ny loge i Esbjerg.

Starten til oprettelse af loge nr. 89. skete herefter ved et ordinært logemøde i loge nr. 20. Holger Danske den 11. oktober 1966.

Loge nr. 20. Holger Danske er dermed vor moder loge.

Stiftende generalforsamling i loge foreningen blev afholdt den 20. oktober 1966. Broder Peter Madsen blev valgt som formand, br. Niels Holger Barlebo blev sekretær og br. Vagn Nielsen blev kasserer.

Ordenens storsire meddelte sin godkendelse af foreningen pr. 28. november 1966 og foreningen fik navnet ”Grådyb”

Mandag den 20. februar 1967 var der installationsaften for foreningen Grådyb. Distrikts Deputeret Storsire Aage Buchreitz ledede aftenen og installerede foreningens embedsmænd.

Foreningen fik god tilgang af nye brødre, som var medlemmer i loge nr. 20. og arbejdet fremad mod indstiftelsen af loge nr. 89. der skulle bære navnet ”De Tre Kædeled” tog sin begyndelse.

Mandag den 5. august 1968 var sidste mødeaftenen i foreningen Grådyb og embedsmændene for den nye loge nr. 89. var valgt.

Den 17. august 1968 instituerer broder storsire Johannes Petersen den nye loge nr. 89. De Tre Kædeled og oplæste logens Fribrev.

De Valgte embedsmænd var: Overmester Peter Madsen, undermester Johannes Svendsen, sekretær Niels Holger Barlebo, kasserer Vagn Nielsen og skatmester Svend Poulsen blev indsat i deres embeder. Logen talt i alt 52. brødre.

Vor loge har gennem sine over 50 år vokset sig til en stabil og glad loge og har derfor en høj mødeprocent.